MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Da li o suicidu govorimo dovoljno?

Da li dovoljno govorimo o suicidu, tihom ubici koji godišnje u svijetu ukrade više od 700.000 života, a od kojeg nisu pošteđeni ni mladi, ni stari?

10. septembar je Svjetski dan precencije suicida, ali o ovoj temi je važno govoriti svakodnevno, te pružiti podršku i pomoć osobama koje se suočavaju sa siucidalnim tendencijama i koje direktno ili indirektno odaju simptome i vapaje za pomoć. Ako znamo da osobe koje razmišljaju o samoubistvu često traže podršku i razumijevanje, možemo li pravovremeno i funkcionalno odreagovati? OVDJE više o ovoj temi.