MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Osnovna djelatnost agencije Sigma solutions d.o.o Banja Luka, kreiranje je ugleda kompanija i organizacija. Ovo je složena aktivnost, koja zahtijeva poznavanje različitih aspekata poslovanja jedne kompanije. Kako bi to ostvarili, u Agenciji postoje četiri odjela: 

  • Odjel za strateško komuniciranje,
  • Odjel za istraživanje tržišta i javnog mnjenja,
  • Odjel za ljudske resurse,
  • Odjel za medije.

U Agenciji je angažovan veći broj stručnjaka, prije svega iz oblasti psihologije i ekonomije, ali i drugih profesija. Različita naučna polja iz kojih članovi našeg tima dolaze, te različita dugogodišnja iskustva svakog od saradnika, doprinijela su da probleme na kojima radimo sagledavamo iz različitih perspektiva, te ih razumijemo na dubljem nivou. 

Naš rad je zasnovan na nekoliko principa. 

  • Naši programi zasnovani su na fundamentalnim znanjima iz nauka, koje su neophodne za rad Agencije. Ne podržavamo rad koji se bazira na sumnjivim teorijskim pristupima, koji se nude kroz razne kurseve, a čije pretpostavke nisu prošle empirijsku provjeru.
  • Naše programe prilagođavamo karakteristikama svakog od klijenata. Šablonski pristupi, nisu adekvatan odgovor na različite potrebe klijenata. 
  • Naš pristup problemima je holistički i sistemski. Kompanije su složeni mehanizmi, tako da nije moguće mijenjati jedan segment, bez mijenjanja  onih segmenta koji su u interakciji sa njim. Takođe, poslovanje kompanije nije moguće posmatrati izvan šireg socijalnog i društvenog konteksta.
  • U našem radu uvažavamo mentalitet zaposlenih i saradnika. Prilikom kreiranja programa nije dovoljno da znamo samo osnovne sociodemografske karakteristike, već je potrebno uzeti u obzir i specifičnosti mentaliteta, tj. načina na koji pojedinac i grupa misli, ograničenja i kapacitete koji iz toga proističu, te vrijednosni sistem pojedinca i grupe.

Bez obzira na problem, budite dio RJEŠENJA.

 

Naš tim

team-01
Jone Due

Sr. Web Developer

Dixie Le

Business Analyst

Dione Benjamin

Business Analyst

team-06
Hakim Smart

Clerical Methods Analyst

team-03
Miyah Bryan

Business Consultant

team-12
Alaina Albert

Industrial Analyst

Phenomenal Customer Service! I'm just starting out with the team helped me so much with integrating this into my website. Highly recommend.

FATIMA ASRAFY - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

Exactly what I was looking for. Saved me a bit of time using this template to start my project.
İt' s pretty good.

Yusra Kay - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

The best customer support I've ever received on Envato. The author is absolutely great and he's always so fast to answer. The template is amazing and very flexible. Thank you!!

Arnav Pike - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

Product is of good quality and easy to use, We are also the author on Envato and our requirement is very high. I hired the team to do some custom work and they finished it on time.

Ana Barber - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

Affordable and excellent quality work. If you need a high-quality front-end product, you should consider the Rainbow team, they are quite patient and work great.

Korban Burn - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

Simply amazing support. Top Seller in terms of support. Thanks a lot. I will keep buying your products. amazing work bug free... thanks a lot

Danny Ferreira - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

This is a great theme and I'd definitely recommend it. Very flexible and the code for the theme is very straightforward and easy to fix up to what you need if you understand what you're doing.

Mariam - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.

Excellent design template and easy to customize if you know React. Thank you for your quick response. Good value. That convinced me! Thanks!

Pike - COO, AMERIMAR ENTERPRISES, INC.