MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Korporativna strategija

Korporativna strategija će vam pomoći da odgovorite na pitanje gdje želite biti za pet ili deset godina, definišući jasnu dugoročnu viziju, koja će motivisati vaš tim i privući investitore. Strategija se odnosi na način raspodjele sredstava, organizaciju kompanije, kompromis između preuzimanja rizika, ulaganja i stvaranja dobiti. Ona podrazumijeva uspostavljanje korporativnih procedura i politika, koje će odražavati vrijednosne principe korporacije, kao i njen odnos prema svim zainteresovanim grupama, bez čije podrške bi organizacija prestala postojati.

Korporativni ugled

Bez obzira na veličinu biznisa, ugled koji kompanija ima jedan je od ključnih faktora uspješnog poslovanja. On predstavlja opšti utisak koji kompanija ima u javnosti. Na reputaciju jedne kompanije utiče identitet kompanije i njen imidž (zbroj svih percepcija trenutnih, prošlih i potencijalnih kupaca i korisnika usluga firme), te osnovna poslovna i finansijska uspješnost firme, odnos prema partnerima i zaposlenima, socijalna odgovornost, etičnost u poslovanju, vizija i ličnost lidera, odnos sa medijima.

Korporativna komunikacija

Nikada kao danas komunikacija nije igrala tako važnu ulogu u poslovnom svijetu. Korporativna komunikacija predstavlja kombinaciju odnosa sa javošću i medijima, interne komunikacije između osoblja, odnosa sa kupcima, ali i ulagačima/partnerima. Ako zakaže bilo koji kanal komunikacije, a poruka koja se šalje ne bude dosljedna i nedvosmislena, povjerenje u kompaniju može biti poljuljano.