MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

prof. dr Strahinja Dimitrijević, direktor

Doktor psiholoških nauka, angažovan na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci. Doktorirao u Novom Sadu, na temu koja se odnosi na obradu jezika. Godinama se bavio pročavanjem korpusa srpskog jezika. Ekspert iz oblasti pamćenja i mišljenja. Odlično poznaje metodologiju psiholoških istraživanja, te statističke postupke. Ima značajno iskustvo u psiho-socijalnim istraživanjima, evaluaciji različitih programa i projekata, finansijskom izvještavanju i kreiranju biznis plana, kao i upravljanju MKD. Član Laboratorije za eksperimentalna istraživanja i Instituta za humanističke nauke, Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Dugo godina je aktivno sarađivao sa domaćim i stranim nevladim organizacijama, Zdravo da ste, UNICEF, Save the children, IBHI, DFID itd. Uređivao je i objavio nekoliko monografija i desetine naučnih članaka.
Više o njegovom radu možete saznajte ovdje
Zaljubljenik u fotografiju.

doc. dr Sonja Stančić, osnivač agencije Sigma solutions d.o.o

Doktor psiholoških nauka. Doktorirala na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, u oblasti donošenja odluka. Angažovana na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. Primarna oblast rada u zadnjih sedam godina je strateška komunikacija i pozicioniranje pojedinaca i organizacija,  te kreiranje i vođenje kampanja. Bila je dugogodišnji saradnik agencije IPSOS Strategic Marketing iz Beograda i specijalista je za kvalitativna istraživanja. Posebno je ponosna na kreiranje idejnog rješenja za organizaciju obilježavanja 20 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji je ralizovan u saradnji sa Nezavisnim novinama. Kreator je psihosocijalnog programa „In-spe“ za rad sa mladima i modela „Banjaluka ljudskog lica“ – jedinstven model podizanja kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, koji je implementiran pri Gradskoj upravi Banja Luka.
Sarađivala je sa brojim domaćim i međunarodnim kompanijama, lokalnim zajednicama, vladinim i nevladinim sektorom.
Više o njenom radu i angažmanu možete saznati  <>.
Posebno zaljubljena u wheatn terijere i vlasnik jedine odgajivačnice u BiH.

ma. Sara Petković Đuranović, junior istraživač

Master studij psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, u oblasti kliničke psihologije.
Radila je u Centru za mentalno zdravlje, kao i u Centru za socijalni rad u Doboju. Ima iskustva u radu sa djecom, u savjetodavnom radu sa odraslima, te u psihologiji marketinga.
Sertifikovani trener za emocionalnu pismenosti. Obučena za samostalno kreiranje i izvođenje kvalitativnih istraživanja.
Angažovana na Filozofskom fakultetu kao saradnik u zvanju višeg asistenta na Univerzitetu u Zenici, gdje izvodi nastavu na više predmeta.
Obožava muziku i aktivno pjeva sa bendom u slobodno vrijeme, kreativac i sanjar.

Kasandra Ribić, junior istraživač

Završila osnovne studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje uskoro brani master tezu iz oblasti kognitivne psihologije.
Radila kao peer edukator i u sklopu toga se bavila vođenjem i motivisanjem omladinskih grupa, lobiranjem i zagovaranjem, kao i medijskim aktivnostima.
Radi kao junior istraživač, te predavač saobraćajne psihologije.
Obučena za samostlano kreiranje i sprovođenje kvalitativnih istraživanja, selekciju i klasifikaciju, te druge segmente iz oblasti HR, kao i analize javnog mnjenja.
Zaljubljenik u autobmobile,  motore i strane jezike. Vasnica maltezera Ree.

Marijana Stojislavljević, konsultant za HR

Diplomirani ekonomista, sertifikovani HR menadžer i sertifikovani trening menadžer.
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u oblasti ljudskih resursa.
Radila na poslovima edukacije zaposlenih, kontrole implementiranih znanja i vještina, razvijanja procesa evaluacije i nagrađivanja, implementaciji sistema upravljanja ljudskim resursima putem kompetencija.
Zaposlena u OPTIMA Grupi.
Zaljubljenik u krimi priče, komercijalnu klasičnu muziku i male kreativne izazove.

ma. Danka Đukanović, psihoterapeut, trener i kouč

Diplomu master psihologa stekla na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
Sertifikovani psihoterapeut, trener za trenere, a posjeduje i sertifikat iz Organizacionog kognitivno-bihejvioralnog koučinga.
Posjeduje dugogodišnje iskustvo u radu sa pojedincima i grupama.
Saradnik je TIM Centra iz Novog Sada. Autor bloga Psihologium za lični rast i razvoj. Takođe, autor je popularnog Pruručnika za Ne odlučne.
Danka je istaknuti nagrađivani pisac poezije, slikar i umjetnik.

doc. dr Senija Šehanović, konsultant za strateški menadžment i korporativno upravljanje komunikacijama, trener

Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli u oblasti korporativnog komuniciranja  te kreiranja i upravljanja korporativnim imidžom. Radni vijek je provela na visoko pozicioniranim rukovodećim mjestima u kompanijama iz realnog sektora privrede. Trenutno je član top menadžment tima kompanije “Arcon-in” d.o.o. Zenica.  Saradnik je u zvanju docenta na Univerzitetu u Zenici gdje izvodi nastavu na  više predmeta. Sertifikovani trener za trenere;  posjeduje niz sertifikata renomiranih međunarodnih organizacija za oblast menadžmenta, lideršipa, odnosa sa javnošću i upravljanje komunikacijama.  Kreator četvorofaznog modela rješavanja problema odnosa sa javnošću u lokalnim zajednicama. Samostalni ekspert u okviru više IPA projekata. Poslovni konsultant sa realizovanim brojnim i uspješnim projektima u domaćim kompanijama i organizacijama.

Zaljubljenik u lijepu riječ, putovanja, kulturni turizam, ples i muziku.

Melisa Arapović-Grubor, Ma Komunikoloških nauka

Završila osnovne studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Konsultant i strateg u oblasti socijalanih mreža i razvoja interent poslovanja. Njene oblasti interesovanja su odnosi sa javnošću, krizno komuniciranje i razvoj medijskih strategija. Specijalist je za procjenu individulnih potreba svakog klijenta i kreiranju strategija usmjerenih na upravljanje socijalanim mrežama.  Tokom svoje profesionalne karijere radila je za mnoge brendove i kompanije, kroz saradnju sa agnecijama Puls, Mita group, Aqua digital i druge. Posebno se ističe nagrada za učešće u timu koji je osvojio zlato za krizno komuniciranje na No Limit Sarajevo Festival oglašavanja za brend Argeta.

Trenutno je vlasnik i direktor izdavaštva u kompaniji Mali slon, koja je specijalizovana za izradu personalnih knjiga za djecu. Vječni zaljubljenik u pisanje, javne odnose i društvene mreže.