MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

Marketinška istraživanja

Istraživanje tržišta će vam pomoći da upoznate postojeće i identifikujete nove kupce, postavite realne ciljeve za svoje poslovanje, riješite poslovne izazove, istražite mogućnosti proširenja poslovanja, razvijete poželjan proizvod. U zavisnosti od toga na koji aspekt poslovanja se odnosi, razlikujemo nekoliko tipova marketinških istraživanja.

 • Istraživanje ponašanja potrošača
 • Istraživanje oglašavanja/reklamiranja
 • Istraživanje proizvoda
 • Istraživanje poslovnog okruženja
 • Istraživanje prodaje
 • Istraživanje distribucije
 • Analiza rizika

Istraživanje javnog mnjenja

Istraživanja javnog mnjenja pružaju informacije o značajnim društvenim pitanjima - političkim, ekonomskim, socijalnim itd. Ona omogućavaju da se utvrde problemi, uvjerenja, vrijednosti i očekivanja koje ljudi imaju, te provjere javne politike i na taj način utre put daljoj demokratizaciji društva. Ova istraživanja imaju značajnu ulogu i u sferi koja se odnosi na političke subjekte i ishode glasanja.

Psiho-socijalna istraživanja

Psiho-socijalne studije ukidaju neprirodne granice između psiholoških i socioloških istraživanja, posmatrajući pojedinca u kontekstu interaktivnog uticaja psiholoških faktora i socijalnog okruženja. U ovim studijama provjerava se na koji način ova interakcija utiče na fizičku i mentalnu dobrobit i sposobnost funkcionisanja pojedinca. Ovaj se pristup koristi u širokom spektru pomoćnih profesija u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, ali i u drugim oblastima društvenih i humanističkih nauka.

Evaluacija programa

Evaluacija programa će vam omogućiti da donesete objektivnu procjenu programa, poboljšate njegovu efikasnost i/ili informišete programskim odlukama, te na vrijeme prilagodite program situaciji na terenu. Evaluacija se može sprovoditi u svakoj od faza projekta.

 • Formativno vrednovanje
 • Procjena procesa / primjene
 • Procjena ishoda / efikasnosti
 • Procjena uticaja
 • Sumarna procjena

Istraživanja unutar organizacija/kompanija

Istraživanja unutar organizacija ili kompanija će vam omogućiti da pravovremeno identifikujete potencijalne probleme, te pravremeno reagujete, kako bi kolektiv optimalno funkcionisao. Istraživanja se mogu odnositi na procjenu:

 • Saradnje zaposlenih
 • Organizacione kulture
 • Raznolikosti i uključenosti na radnom mjestu
 • Organizacijskog ponašanja
 • Procesa upravljanja
 • Rada na daljinu
 • Vještina i potencijala za učenje
 • Balansa posao-privatni život