MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

BLOG: Kako da doneseš dobru odluku?

Autor: Danka Đukanović

Tokom dana donosimo veliki broj odluka. Ujutro, kada nam zazvoni sat, prva odluka koju donesemo jeste da li ćemo produžiti alarm ili ćemo odmah otvoriti oči. Nakon što se probudimo, imamo izbor da ostanemo još nekoliko trenutaka u toplom krevetu ili da odmah ustanemo… Još nismo ni započeli naš dan!  Neki izvori sugerišu da prosečna osoba napravi oko 35.000 izbora dnevno. Jeste li iznenađeni ovim brojem?

Posledice savremenog društva

Kada sam istraživala ovu temu tokom pisanja knjige „Priručnik za neodlučne“ susrela sam se sa interesantnim pojmom. Reč je o paradoksu izbora koji ćemo odmah da ilustrujemo kroz primer. Ranije kada ste želeli da kupite kečap mogli ste da birate između blagog i ljutog kečapa, eventualno nekoliko različitih proizvođača – i to je bilo to. Danas pored inteziteta kečapa i različitih proizvođača, možete da birate da li želite kečap koji je slađi ili ne, kečap za sendvič, picu ili roštilj, kečap sa  origanom ili bez origana, kečap u malom, srednjem ili velikom pakovanju…

Verujem da ste do sada razumeli na šta se odnosi paradoks izbora, ali želim još malo da pojasnim. Paradoks izbora je zapažanje da postojanje mnogo opcija za izbor, umesto da usrećuje ljude i da obezbedi da dobiju ono što žele, može da izazove stres i probleme u donošenju odluka. Bari Švarc je smatrao da preobilje opcija zapravo može da dovede do anksioznosti, neodlučnosti, paralize i nezadovoljstva. Štaviše, kada se donesu izbori, ljudi i dalje mogu sebi da izazovu stres brigom da li su doneli dobre odluke.

Pored toliko izbora kako da donesemo odluku koja je dobra za nas?

S vama delimo sedam koraka koji mogu da vam pomognu u tome – od definisanja odluke do procene rezultata.

  • Definišite odluku

Usmerite vašu pažnju na jasno definisanje odluke koju želite da donesete i vašu potrebu koju želite da zadovoljite tom odlukom. Ovaj prvi korak je veoma važan, jer ako ne znamo šta tačno želimo rezultat može da bude odluka sa kojom nismo zadovoljni.

  • Prikupite informacije

Sledeći korak je prikupljanje relevantnih informacija pre nego što donesete odluku. Ako nemate dovoljno informacija, možete da se osećate kao da donosite odluku bez osnova. Suprotno, problem može da nastane i ako imate preveliki broj informacija, što se ponekad naziva paraliza analize.  Paraliza analize se koristi i kao taktika za odlaganje donošenja odluka u organizaciji, pri čemu oni koji su uključeni zahtevaju sve više informacija pre nego što donesu odluku. Ovaj problem se može rešiti obraćanjem pažnje na informacije koje su zaista važne i postavljanjem jasnog vremenskog okvira za donošenje odluka, uključujući fazu prikupljanja informacija.

  • Prepoznajte alternative

U ovom koraku ćete navesti moguće i poželjne alternative. Dok prikupljate informacije, verovatno ćete već doći u dodir sa nekoliko mogućih alternativa. Možete da koristite i svoju maštu, prethodno lično ili tuđe iskustvo, podršku eksperta u određenoj oblasti kako biste došli do što više alternativa.

  • Pronađite relevantne dokaze

Nakon što ste prikupili informacije i došli do mogućih alternativa zamislite, za svaku pojedinačnu alternativu, kako bi bilo da je krajnji izbor. Kako ovo budete radili počećete da favorizujete određene alternative za koje vam se čini da imaju veći potencijal za postizanje cilja.

  • Izaberite alternativu

Kada u obzir uzmete dokaze za i protiv određene alternative, rasporedite ih po prioritetnosti prema vašem sistemu vrednosti. Nakon toga, izaberite alternativu koja vam se čini najboljom. Možete čak da izaberete kombinaciju različitih alternativa.

  • Preuzmite akciju

Odlučili ste za jednu alternativu. Čestitam vam! Sada je potrebno da preduzmete akcije kako biste je „testirali“ u realnosti. Ako se pokaže da ona nije ono što ste očekivali, a pod uslovom da imate tu mogućnost, pređite na sledeću alternativu na vašem spisku prioriteta i proverite da li je ona bolja.

  • Razmotrite rezultate svoje odluke

U poslednjem koraku, procenite da li je odluka rešila potrebu koju ste identifikovali u prvom koraku.  Ako nije, možete da ponovite određene korake da biste doneli novu odluku. Na primer, možda ćete želeti da prikupite detaljnije informacije, potražite neke nove izvore ili istražite dodatne alternative.

Veština koja nam olakšava život

Brzo i kvalitetno donošenje odluka je veština koja je veoma korisna i cenjena kako u našoj privatnoj, tako i poslovnoj sferi života. Nakon što jednom donesemo odluku važno je da joj budemo posvećeni kako bismo je sproveli do kraja. Ponekad će biti potrebno da uverimo i druge ljude u vrednost naše odluke. U tom slučaju, potrebno je da prvo mi verujemo u naš izbor. Ostalo će biti mnogo lakše.