MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

TRANSFORMIŠITE POSLOVANJE
I UČVRSTITE VAŠ IMIDŽ!

Šta je ključ za uspjeh u današnjem poslovnom svijetu?


Uz našu stručnost i posvećenost, nudimo vam pravu mapu za prepoznavanje tržišta, definiranje ciljnih grupa i odabir pravih komunikacijskih kanala. Naš cilj je da vaš brend zauzme poziciju koju zaslužuje.


Povećajte produktivnost i motivaciju:


Vaši zaposleni su vaš najvažniji resurs. Naš tim će otkriti i razviti potencijale vaših zaposlenih, postaviti prave ljude na prava mjesta i pomoći vam da postignete veću efikasnost u upravljanju.


Kreirajte viziju za budućnost:


Strategija i vizija su temelji uspjeha. Naši stručnjaci će vam pomoći da oblikujete inspirativnu strategiju razvoja koja će motivisati vaš tim i privući investitore.


Spremni ste za promjene?


Unaprijedite svoje poslovanje i stavite svoj brend u središte pažnje. Pustite nas da zajedno gradimo vašu uspješnu budućnost!


Kontaktirajte Nas danas i zajedno stvorimo svijetlu perspektivu za vaše poslovanje! 

“Kroz 20 godina rada, razvoja i aktivne društveno-socijalne participacije naučila sam da je komunikacija sve, a dijalog umjetnost; da ugled želimo svi, a da samo neki imaju privlegiju i da ga izgrade. I baš zbog toga sam razvila In spe pristup koji sadrži programe i modele  koji će vam omogućiti efikasnije donošenje odluka i pozicioniranje na tržištu. Tu smo da zajedno sa vama gradimo i čuvamo vaš poslovni ugled.”

Doc. dr Sonja Stančić

MI BRINEMO O VAŠEM POSLU!

Naša misija

Kroz naš 4P program želimo da razvijamo kulturu dijaloga kao osnov rasta i razvoja zaposlenih i kompanije. Kultura dijaloga je šansa da pojedinac i kompanija izrastu i stvore novo okruženje koje je podsticajno za sve njene članove, bez obzira na izazove i tempo razvoja. Kranji cilj programa je pojedinac i kompanija koji se razvijaju na inovativan i kreativan način.

Dimenzije promjena

Promjene su jedina konstanta, a kako bismo vam olakšali da im se prilagodite u Sigmi smo kreirali In spe pristup  koji prati sljedeće dimenzije promjena u vašoj kompaniji.