MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

service-01

Medijsko planiranje

Osnove medijskog planiranja podrazumijevaju kompetentan pristup kreiranju, plasiranju i promociji ključnih poruka, marketinških ili političkih kampanja, putem klasičnih medija i drugih komunikacionih kanala. Oglašavanje u medijima treba da je sistematski i strateški organizovano, te pozicionirano tako da nedvosmisleno prenese poruku i ostvari efekat.

Eksterni PR

Eksterni PR je komunikacija usmjerena prema okruženju, a cilj stvaranje dobrog imidža kompanije/političke stranke/klijenta. PR je vanjska slika o vama. U oblast eksternog PR-a ubrajaju se: javni odnosi, odnosi sa zajednicom, kupcima, dobavljačima, konkurencijom, sa predstavnicima javnog mnjenja, odnosi sa medijima, sa finansijerima, PR kampanje i korporativno oglašavanje.

service-01

Krizni PR

Predviđanje potencijalnih kriza je osnovni zadatak kriznog PR-a, a način na koji mediji interpretiraju krize može značajno da utiče na tok, razrješenje ili šire efekte istih. Čak i oni koji ne prepoznaju koliko je važno koristiti se odnosima s javnošću vrlo brzo promijene mišljenje kad se nađu usred krizne situacije u kojoj ne znaju kome se prvo obratiti i šta reći.

Organizovanje medijskih događaja

Organizacija medijskih događaja predstavlja značajan način komunikacije sa potencijalnim klijentima, poslovnim partnerima, predstavnicima medija i dr. Poruke se tim putem prenose direktno, a isto tako se dobijaju i povratne informacije od javnosti kojoj su upućene. Uspješno realizovan događaj privlači pažnju medija, poboljšava vašu poziciju na tržištu i dovodi do povrata investicije.

Trening medijskog nastupa

Nastupi u medijima najvažniji su instrument strateških odnosa s medijima. Vršimo obuku za sve vrste javnog nastupa: konferencije za novinare, izjave i intervjue, priprema za učešća u TV emisijama, TV duelima, debatama. Obuka je namjenjena menadžmentima kompanija, PR i marketing sektorima i svim ličnostima koje imaju obavezu i potrebu da javno nastupaju.