MI KREIRAMO UGLED

WE CREATE REPUTATION

NOVOSTI

Šta radnike motiviše na rad?

Zapošljavamo se da bismo za posao koji obavljamo dobili novčanu naknadu. Ako ovo prihvatimo kao jedinu istinu, po strani ostaju zadovoljstvo, socijalni odnosi, motivacija, privatni život, dok često i sam kvalitet rada opada. Za opstanak radnika na poslu je prije plate važnije njegovo zadovoljstvo istim, osobine koje čine njegovu ličnost,

Pročitajte tekst...